God jul 2018

Styrelsemöten i KFUM Norrköping

December 2018 KFUM Norrköping

Jag sitter och funderar över vad andra länder har för jultraditioner och tänker på hur udda och bisarra de kan te sig för oss.

November 2018

Styrelsemöten i KFUM Norrköping

November 2018 KFUM Norrköping

Onsdagen den 21 november var det dags för årets näst sista styrelsemöte. Vi var på vårt Kansli på Norra Promenaden 108. Vi hade denna gång planerat in några Prioriterade punkter enligt nedan:

Verksamhetsplanen 2018/19 – uppföljningsverktyget
Utifrån vår långsiktiga Vision och Verksamhetsplan har vi jobbat med att ta fram en Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018-19, vilken fastställdes på senaste årsmötet. Verksamhetsplanens aktiviteter är uppförda i en Tids- och aktivitetsplan vilket beslutades att fortsätta arbeta med som uppföljningsverktyg.

Utskottens Mandatbeskrivningar
Styrelsens arbetsutskott har fått mandat från styrelsen vilka är beskrivna i respektive utskotts Mandatbeskrivning. Alla Mandatbeskrivningar är inte uppdaterade för året vilket ska prioriteras till kommande möte.

”Globalt ” inom KFUM

 • Rom 2019 kommer att genomföras oktober/november antagligen i Örebro.
  Vi behöver tänka på Motioner till motionsstoppet som är sen vår 2019. Vi behöver ta fram en tidsplan så att vi hinner ta fram underlag mm i god tid.
 • YMCA 175 Ersättaren för Prag-festivalen kommer att genomföras 4 – 8 aug 2019 i London. Kostnaden för att delta kommer ligga på ca 10 000kr per deltagare. Östgötaregionen och KFUM Norrköping kommer sponsra deltagarna med en del av kostnaden. Hur får vi ut detta till våra sektioner så att de kan skicka ungdomar? Faddrar från styrelsen lobbar hos sektionerna.
 • WWW ”What We Want”
  På ROM senast i Norrköping beslutades att följa dokumentet WWW (What We Want). KFUM Norrköping är långt ifrån att följa dokumentet. På kommande möte kommer detta vara en fokuspunkt.

KFUM-hallen

Vi har avtal på hallen ett par år till men det är hög tid att börja fundera på vad vi vill med hallen. Calle kommer samla de sektioner som bedriver verksamhet i hallen och samlar in synpunkter gällande hallen.

Marknads- och eventansvarig
PU har arbetat fram en arbetsbeskrivning för en ny tjänst gällande Marknads- och eventansvarig. I och med inköpet av Segway Norrköping skapar det både ett behov och en möjlighet att skapa en tjänst som ska ansvara för driften av Segway Norrköping, våra övriga event och sponsring/marknadsföring. Styrelsen beslutade enligt PUs förslag.

 

Övriga punkter som togs upp var bland annat:

 • Axel Fonds styrelse 2018-19 beslutades vara sittande, bestående av Eva Lindell, Sune Ekman och Susanne Ekman.
 • Breviksstiftelsens ordförande Maja Andersson har bett att få kliva av som ordförande under mandatperioden. Som ersättare valdes Anders Melin.

Vid kåseritangenterna
Bengt Ydebäck
Vice ordförande

 

Kontaktpersoner för respektive sektion

ALBA – Susanne Ekman
Badminton – Tomas Volavka
Brevik – Susanne Ekman
Frisbee – Charlotte “Lotti” Karlsson
Fäktning – Charlotte “Lotti” Karlsson
Internationell – Susanne Ekman
INTUS/Hjälp Lettland – Jesper Skogwik
Innebandy – Bengt Ydebäck
Körsång – Britt-Marie “BIM” Hallberg
Lacrosse – Jesper Skogwik
Norröner – Magnus Toresand
Scouting – Magnus Toresand
Softboll-Baseboll – Britt-Marie “BIM” Hallberg
TRIX – Tomas Volavka
Volleyboll – Bengt Ydebäck

Scouter

Scouter

Badminton

Badminton

Baseboll

Baseboll

Bordtennis

Bordtennis

Fäktning

Fäktning

Frisbee

Frisbee

TRIX

TRIX

Innebandy

Innebandy

ALBA

ALBA

Volleyboll

Volleyboll

INTUS

INTUS

Volleybompa

Volleybompa

Lacrosse

Lacrosse

Manskör

Manskör

Brevik

Brevik

Norröner

Norröner

Starta sektion?

Starta sektion?

Hösten 2018

Styrelsemöten i KFUM Norrköping

Hösten 2018 KFUM Norrköping

Under hösten har det hänt mycket i KFUM Norrköping

I september genomfördes föreningens ordinarie årsmötet. Jag som skriver mina tankar från årsmötet är Britt-Marie Hallberg, mer känd som Bim, och är en av styrelsens medlemmar. Min historia i KFUM är inte lika gedigen som hos övriga styrelsemedlemmar men dock utbildade jag mig vid Lidingö Folkhögskolas fritidsledarutbildning som KFUM, tillsammans med Baptisterna och Missionsförbundet, drev.

Nu har jag tagit del av mitt andra årsmöte i KFUM – Norrköping, det som slår mig efter att ha närvarat vid dessa är – dels, att engagemanget hos de som väljer att närvara är stort – dels vilken proffsig förening KFUM är!

Årsmötet inleddes av Sara Ljungdal hon berättade om sin resa till Canada som gjordes utifrån att hon sökt ett av de internationella utvecklingsforum som du i KFUM har möjlighet att söka inom organisationen. Sara är Scout och deltog i ett satsning genom scouterna, vad är det kanske du undrar, en samverkan med olika deltagare från Sveriges olika scoutförbund där fokus låg på inre och yttre utveckling. Men är du nyfiken på fler vägar för ledarutveckling, kolla med kansliet eller på nätet. Sara bjöd på en bra och intressant föreläsning, det jag tar med mig från den är; bilden av elden, den eld som alltid bör brinna. Men också hur får jag som ledare andra att vilja få sin eld att brinna för organisationen!

Årsmötet, del 2, behandlade bara frågor som berör det som har hänt föregående verksamhetsår. Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen hanterades och styrelsen fick ansvarsfrihet. Vi kan konstatera att 2017/18 bjöd på många händelser där genomförandet av ROM 2017 var en av de större. Läsa ordförandes ord från verksamhetsberättelsen.

Jag har under några år varit med i Strömvillans utskott, vilket jag fortsätter göra, samt sitter i personalutskottet. Lär mig massor om föreningen och attraheras av utvecklingstankarna hos KFUM Norrköping – möjligheterna är många 🙂

Från senaste styrelsemötet i oktober är det Charlotte ”Lotti” Karlsson som delar med sig av sina tankar.

Styrelsemöte onsdagen den 17 oktober och kåseriet faller på min lott för första gången under mitt år i styrelsen. Jag hade inte möjlighet att närvara på kansliet men kan vara med i diskussioner och beslut med hjälp av dagens teknik vilket underlättar mycket i vardagen.

Vi pratade en del om våra olika utskott, hur vi arbetar i de olika utskotten samt den mötesplan som varje utskott har bestämt. Vi fastställde dessutom en del mandatbeskrivningar. Våra utskott är Arbetsutskott, Personalutskott, Ekonomiutskott, Verksamhetsutskott, Stadium sport camp utskott, Stora Skogsgården utskott, Folkparksutskott, Strömvillanutskott, Internationella utskottet och Marknads- och kommunikationsutskottet. Det är mycket verksamhet som ska fungera i KFUM Norrköping.

Styrelsen för KFUM Norrköping och Breviksstiftlsen har haft en gemensam planeringshelg där man tog beslutet att arbeta vidare med mer samarbete mellan organisationerna.  Till en början kommer detta att ske i en mindre grupp med representanter från båda organisationerna.

Vi pratade en del om kontakten mellan styrelse och sektioner och att varje sektion fått en tilldelad styrelsemedlem som ska hålla kontakten och vara en länk mellan sektionen och styrelsen. Kontakt kommer att tas inom kort.

Vi gick igenom resultatet så här långt och pratade om budgetarbetet som snart drar igång så att vi har en budget klar att presentera på årsmötet i april.

Ekonomiutskottet har arbetat på en policy för dagsverken för att säkerställa att vi ger alla rätt förutsättningar. Policyn presenterades och beslut togs att vi skulle använda denna nya policy. Den kommer att presenteras för sektionerna inom kort. Vi diskuterade även vårt arbete med att alla ledare måste visa upp ett registerutdrag. Det saknas fortfarande väldigt många registerutdrag från ledare. Här kan ni läsa om policyn för registerutdrag, det är viktigt att alla hjälps åt genom att efterfråga att utdraget är inlämnat. Enligt policyn kommer ledare som inte uppvisat utdraget att bli avstängda från uppdrag i föreningen.

Glöm inte julmarknaden den 2/12

Beslut togs att köra julbord den 10 december för alla ideella i utskotten, styrelsen, valberedningen och revisorerna. Alla sektionsstyrelser kommer också att bli inbjudan till ett subventionerat pris.

Tack för visat intresse!

//Bim och Lotti

 

Kontaktpersoner för respektive sektion.

ALBA – Susanne Ekman
Badminton – Tomas Volavka
Brevik – Susanne Ekman
Frisbee – Charlotte “Lotti” Karlsson
Fäktning – Charlotte “Lotti” Karlsson
Internationell – Susanne Ekman
INTUS/Hjälp Lettland – Jesper Skogwik
Innebandy – Bengt Ydebäck
Körsång – Britt-Marie “BIM” Hallberg
Lacrosse – Jesper Skogwik
Norröner – Magnus Toresand
Scouting – Magnus Toresand
Softboll-Baseboll – Britt-Marie “BIM” Hallberg
TRIX – Tomas Volavka
Volleyboll – Bengt Ydebäck

 

Scouter

Scouter

Badminton

Badminton

Baseboll

Baseboll

Bordtennis

Bordtennis

Fäktning

Fäktning

Frisbee

Frisbee

TRIX

TRIX

Innebandy

Innebandy

ALBA

ALBA

Volleyboll

Volleyboll

INTUS

INTUS

Volleybompa

Volleybompa

Lacrosse

Lacrosse

Manskör

Manskör

Brevik

Brevik

Norröner

Norröner

Starta sektion?

Starta sektion?

Ordförandes ord 2018

Ett år går fort!

 

När årsmötet är så har det gått ganska precis ett år när jag valdes till ordförande i föreningen. Det är min fjärde runda i styrelsen men första gången som ordförande. Vad det gäller styrelsearbetet och föreningens verksamhet så kan jag konstatera att det hänt massor sen jag hamnade i styrelsen för första gången för över 35 år sedan, och tur är väl det.

Det gångna året har präglats av att fortsätta det arbetet som påbörjades för några år sedan men också intensifiera en del saker. Det som jag främst tänker på och som ligger mig väldigt varmt om hjärtat är att KFUM Norrköping med all vår verksamhet ska kännas som en enda stor familj med sin verksamhet, oavsett om det är att vara scout och vara ute och tälta, spela innebandy i en sporthall eller spela brädspel en helg på Stora Skogsgården.

För mig är känslan av tillhörighet och samhörighet i hela föreningen en central fråga. I våra gemensamma arrangemang ser vi en vikande trend med mindre intresse för att delta i dessa. Exempelvis så ställde vi för första gången (sedan starten på 80-talet) in föreningens julbord pga av för få anmälda. Det är en trend jag vill vända och under året har vi startat en ordförandeträff, där jag tillsammans med sektionsordförandena äter frukost tillsammans ett par gånger och diskuterar föreningsfrågor tillsammans. Där har intresset varit bra och vi har faktiskt kunnat lösa en del frågor, bara genom att vi tillsammans sitter och pratar.

Vi har under verksamhetsåret också påbörjat ett arbete med ökad samverkan med Breviksstiftelsen, vilket för mig känns jättekul och inspirerande. Detta kommer förhoppningsvis leda till att vi samverkar och gör mer saker tillsammans i framtiden.
Andra saker som hänt är att föreningen för första gången haft ett eget arrangemang i samband med internationella kvinnodagen för att lyfta och synliggöra vårt KFUK-arbete. Vi har även för första gången som förening deltagit i Norrköpings Prideparad, vilket inte var ett år för tidigt.

Det händer mycket i en stor förening som ni märker och många saker rullar bara på, utan att kanske uppmärksammas jättemycket, men det görs massa fantastiskt jobb på Strömvillan, i Folkparken, i vår verksamhet på biblioteket för att nämna några. Och glöm inte heller den fantastiska verksamhets som bedrivs ute i alla sektioner.

Till slut vill jag tacka styrelsen, sektionsstyrelserna, alla fantastiska ledare samt vår personal som alltid gör ett fantastiskt jobb för vår förening

 

Magnus Toresand

Ordförande

KFUM Norrköping

Juni 2018

Styrelsemöten i KFUM Norrköping

möte den 20 juni 2018 på kansliet.

Sommaren är här och maj – juni har bjudit på underbart väder.

Detta har inte minst återspeglats på vår verksamhet i Folkparken som där med fått en strålande start. Det är roligt att se så mycket folk och aktiviteter på plats i denna gröna oas. Du kan följa aktiviterna i Folkparken på

Många av föreningens verksamheter tar en välbehövlig vila över sommaren och har avslutat året med sektionsårsmöte. En del av medlemmarna är ändå engagerade i närmast kommande aktiviteter, som Midsommarfirande i Folkparken, årets Stadium Sports Camp, läger på Brevik, tävlingar, renovering av scoutstugor m.m. För personalen är sommaren en intensivperiod med tex. lägerverksamhet och bemanning i Folkpark.

Styrelsen har till uppgift att ha överblick på det nuvarande läget inom föreningen men även att ha blicken lite längre fram i tiden. En genomgång av utskotten och en ansvarsfördelning har gjorts. Tanken är att var och en i styrelsen ska verka som kontaktväg till respektive sektion, så tveka inte, vi kommer gärna på besök. Det diskuterades om våra kontakter med kommunen och eventuella projekt i framtiden. En mer utarbetad vision om detta ska tas fram under hösten. Styrelsen fattade beslut om en arbetsgrupp som ska jobba vidare tillsammans med arbetsgrupp från Breviksstiftelsen med syfte att hitta våra gemensamma styrkor. Detta som resultat av ett samverkansmöte mellan styrelserna för KFUM Norrköping och Breviksstiftelsen.

Föreningens resultat och bokslut för 2017/18 är så gott som klar och det återstår de sista redovisningsdetaljerna samt revisionen inför höstens årsmöte.

Styrelsen fattade beslut om ekonomisk stöd för Mary utbildning och att ge uppdrag till i frågan insatta personer, se över och komplettera listan över antalet år som resp. ledare har varit verksam inom föreningen.

KFUM Östgötaregion erbjuder sektioner i föreningen att låna det nya och fina aktivitetssläpet. Släpet innehåller informationsmaterial, PR-material, ljudanläggning samt en del aktivitetsprylar. Perfekt när ni som sektion vill synas lite extra, skapa minnesvärda provdagar eller något annat spännande arrangemang.

Vi kan se mot en utmanande tid med många möjligheter och nu närmast en vacker sommar med förhoppningsvis sol och bad.

Kåsör

Tomas Volavka

Kontaktpersoner för respektive sektion.

ALBA – Susanne Ekman
Badminton – Tomas Volavka
Brevik – Susanne Ekman
Frisbee – Charlotte “Lotti” Karlsson
Fäktning – Charlotte “Lotti” Karlsson
Internationell – Susanne Ekman
INTUS/Hjälp Lettland – Jesper Skogwik
Innebandy – Bengt Ydebäck
Körsång – Britt-Marie “BIM” Hallberg
Lacrosse – Jesper Skogwik
Norröner – Magnus Toresand
Scouting – Magnus Toresand
Softboll-Baseboll – Britt-Marie “BIM” Hallberg
TRIX – Tomas Volavka
Volleyboll – Bengt Ydebäck

 

Scouter

Scouter

Badminton

Badminton

Baseboll

Baseboll

Bordtennis

Bordtennis

Fäktning

Fäktning

Frisbee

Frisbee

TRIX

TRIX

Innebandy

Innebandy

ALBA

ALBA

Volleyboll

Volleyboll

INTUS

INTUS

Volleybompa

Volleybompa

Lacrosse

Lacrosse

Manskör

Manskör

Brevik

Brevik

Norröner

Norröner

Starta sektion?

Starta sektion?

Maj 2018

Styrelsemöten i KFUM Norrköping

möte den 23 maj 2018 på kansliet.

Nytt år nya möjligheter.

Efter 25år som medlem i olika sektioner i föreningen kändes det som att nu är det dags att kliva in i styrelsen. Jag tyckte mig ha ganska bra koll på vad föreningen gör, men oj vad mycket mer det är. Onsdagen den 23 maj hade vi verksamhetsårets 1 styrelsemöte efter Extra Årsmötet 25 april. Efter styrelsemötet var jag helt slut av all ny information och somnade ovaggad.

Då vi var hela tre nya i styrelsen och alla var på plats blev det nästan lite trångt runt konferensbordet. På grund av alla nya handlade mycket av mötet om information och genomgångar av rutiner och policys. Allt för att kommande möten ska kunna bli så effektiva och bra som möjligt. Det som diskuterades lite mer var våra utskott, uppföljning från årsmötet och nya större projekt för föreningen. En stor utmaning och viktig punkt är föreningens arbete för att säkerställa medlemmarnas personuppgifter och integritet. Där bjuder vi in ansvariga för sektionerna till ett möte den 4/6 för att prata om GDPR och medlemshantering i sportadmin.

Som uppföljning från årsmötet diskuterade vi beslutad verksamhetsplan, budget samt hur vi tillsammans vill arbeta för att uppfylla dem. Vi kan också konstatera att föreningens helägda bolag Norrköpings Äventyrsgolf AB har gjort en bra start på säsongen. Rekommenderar en provsmakning från den nya mjukglassmaskinen som finns i kiosken vid äventyrsgolfen! I KFUM Norrköping genomförs mycket av arbetet genom olika utskott, tips till den som tycker att något av utskotten ser intressant ut, kontakta oss så kan du också vara med i arbetet.

2018/19 har vi följande utskott.
Verksamhetsutskottet – VU, Ekonomiutskottet – EU, Arbets- och Personalutskottet – APU, Kommunikations- och marknadsföringsutskottet – KU, Stadium Sports Camp – SCU, Stora Skogsgården – SS, Folkparksutskottet – FU, Hallutskottet – HU
Strömvillanutskottet – SU, Internationella utskottet – IU  Läs mer här

Beslut fattades också gällande ansökningar till Axels fond, roligt att få behandla flera ansökningar.

Det finns också många spännande nyheter runt om i KFUM Sverige. Läs här
Idrottsledare i KFUM? Häng med på utbildning i Makedonien!
Eller Nationella ledarkurser på distans.
Eller den 26-28 oktober då samlas KFUM:are från hela Sverige på Tegelbruket i Örebro.

Jag vill också tipsa er om en möjlighet för alla medlemmar att delta kostnadsfritt på Sandbäckens Norrköpingsstafetten 7 juni

Så här några dagar senare när jag fått bearbeta tankarna litegrann känns det fantastiskt kul att få ha blivit invald i styrelsen för en av Norrköpings allra häftigaste föreningar. Jag ser fram emot ett år med många nya spännande möjligheter.

Kåsör

Jesper Skogwik

Mars 2018

Kåseri från styrelsemöten i KFUM Norrköping

möte den 28 mars 2018 på kansliet.

Onsdagen den 28 mars hade vi årets tredje och det sista styrelsemöte innan Extra Årsmötet 25 april. (se länk för mer info). Vi hade denna gång planerat in tre Prioriterade punkter enligt nedan vilka alla handlade om Extra Årsmötet.

Föreningens Verksamhetsplan 2018-19
Utifrån vår långsiktiga Vision och Verksamhetsplan har vi jobbat med att ta fram en Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 2018-19. Vi har genomfört Ordförandeträff där vi bl a diskuterade föreningens styrkor-svagheter-hot och möjligheter. Helt klart är vi en förening med en mycket stor potential. Vi kommer jobba vidare och ha ett förslag till Verksamhetsplan 2018-19 klar att presentera innan Extra Årsmötet.

Budgetarbete
Utifrån de budgetunderlag vi har fått in från de olika kostnadsställena (Strömvillan, Folkparken, Skogsgården, Hallen osv) kommer vi göra en sammanställning för hela föreningen. Vi kommer även ta fram minst två områden där vi avser att göra en satsning för kommande verksamhetsår.

Kommande verksamhetsårs styrelse
Med redan två vakanta stolar inom nuvarande verksamhetsår och där ytterligare två ledamöter lämnar sina stolar till nya är vi endast fyra kvar från nuvarande styrelse. Det är mycket viktigt att valberedningen gör ett bra arbete och att Ni alla stöttar valberedningen i deras arbete så vi får fram en stark, framåtriktad och beslutsam styrelse även kommande verksamhetsår. Kontakta valberedningen direkt på: valberedningen@kfum-norrkoping.se Gruppen består av: Jesper Skogwik, Jenny Wonisch, Kerstin Wigren, Ludwig Nyström, Melina Karlsson, Rikard Cidh

Övriga punkter som togs upp var bland annat:

 • Vid redovisningen av föreningens ekonomi finns både plus- och minusposter mot budget. Men på totalnivå ligger vi med mot budget.
 • Implementeringen av föreningens nya redovisningssystem och rutinuppbyggnad går framåt. Vi har tagit in extern hjälp för att skynda på processen som tillsammans med befintlig personal gör ett bra arbete.
 • Norrköpings Äventyrsgolf för en dialog med Teniska kontoret att få riva nuvarande cafébyggnad på golfen och bygga upp en ny med anpassade utrymmen och toalett för parkens besökare och personal till hösten.
 • Folkparksutskottet jobbar för högtryck för att få klart med allt inför säsongsöppningen till Valborg.
 • På Skogsgården pågår även uppstart och finputsning till de första gästerna ska komma. Städdag planerad till den 2/4 och här kan ni se lite av resultatet.
 • Internationella utskottet har fått en praktikant från Palestina som ska vara hos oss till midsommar.

Information

 • Det finns fortfarande några platser kvar till sommarens Innebandy och Badminton läger på Stadium Sports Camp. Tipsa vänner och bekanta!
 • Det finns också många roliga aktiviteter att göra på Breviks lägergård i sommar.
 • Hyresbidraget för 2017-18 är utbetalt enligt tidigare information. Ansökan och riktlinjer om kommande års hyresbidrag följ länken.

Vid kåseritangenterna
Bengt Ydebäck
Vice ordförande

 

Februari 2018

Kåseri från styrelsemöten i KFUM Norrköping
möte den 28 februari 2018 på kansliet.

Kåseri

Denna gång väljer jag att lyfta fram att vi i styrelsen kallat till ett extra årsmöte den 25 april på Strömvillan. Varför undrar ni? Tanken är att dela upp årsmötet i två delar, en på våren då vi fattar beslut om det ska gälla framåt såsom verksamhetsplan, budget och val och del 2 på hösten som nu, där vi beslutar om det som varit, verksamhetsplan, bokslut och ansvarsfrihet.

På så sätt kan den valda styrelsen påbörja arbetet enligt verksamhetsplanen direkt på verksamhetsåret och inte 5 månader in i verksamhetsåret som idag. Det tror vi kommer att göra det möjligt att göra mer utifrån den verksamhetsplan och budget som årsmötet fattar beslut om.

Vi har också påbörjat en dialog med Norrköpings kommun om att vi vill vara en aktör i det nya området som ska byggas upp på Butängen när nya resecentrum och Ostlänken börjas byggas, efter 2023. Det kan handla om sporthall och föreningshus, men även andra lokaler och utomhusytor. Kommunen undrade också om vi i väntan på detta projekt är intresserade av att vara med i något hallprojekt i exempelvis Hageby, Navestad eller Klockartorpet. Spontant är vi positiva till detta men vill naturligtvis fortsätta att diskutera förutsättningarna för detta med kommunen.

En annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat är att vi ska bli mer av EN förening och där har vi en del att göra tillsammans. Det handlar dels om att tillsammans ta ansvar för våra gemensamma arrangemang såsom Valborg och sommaren i Folkparken (som också är en bra intäktskälla), våra medlems-och ledarutbildningar där vi behöver få fler personer från fler sektioner än idag som anmäler sig men även att komma på våra gemensamma ledararrangemang som exempelvis julbordet. Som ett led i detta har jag börjat med ordförandefrukost, där jag bjuder in alla ordföranden till frukost 2 gånger per termin för att kunna diskutera olika frågor under lättsamma former.

Detta var lite om vad som är på gång just nu, så närmast hoppas jag att så många som möjligt kommer på det extra årsmötet och är med och styr och formar föreningens framtid.

Magnus Toresand
ordforande@kfum-norrkoping.se

Januari 2018

Kåseri från styrelsemöten i KFUM Norrköping

möte den 31 januari 2018 på kansliet.

Dagens fokus- och beslutspunkter var

 • Beslutades att kalla till extra årsmöte den 25 april 2018. (Länk)
 • Mallar och tidsplan för verksamhetsplanering och budget skickas ut till sektionsstyrelser och KST-ansvariga.
 • De projekt som beslutades på årsmötet i september 2017 har i liten utsträckning eller inte alls genomförts. Tas upp på nytt i Verksamhetsplanering 18/19. Beslutades att bevilja kr 10 000,- till “vår dag” den 10 mars, förutsatt att en budget presenteras.
 • Policy belastningsregister tas upp på möten med sektionerna.
 • Handbok för att förebygga sexuella trakasserier tas upp med sektionerna.
 • Ljudvallen: Avtal för drift av ljudvallen förhandlas med kommunen. Genomarbetad budget inklusive avskrivningar på investeringen tas fram. Styrelsen positiv.
 • Styrelsemedlemmar till Brevikstiftelsens styrelse beslutades.

Resultatrapporten per 171231 visar på ett positivt resultat jämfört med budget.

Kontakterna med kommunen för nybyggd kiosk vid Äventyrsgolfen fortsätter.

Styrelsen har också inlett kontakt med kommunen ang. framtida verksamhetsytor. Länk till NT

ROM-mötet som arrangerades av KFUM Norrköping är klart och resultatet bättre än budget.

Beslut om deltagande på Regionens årsmöte tas på nästa styrelsemöte.

Efter förfrågan från badmintonsektionen genomförs inköp av nya nät och stolpar till KFUM-hallen.

Dagens kåsör

Jan Winnfors

December 2017

Kåseri från styrelsemöten i KFUM Norrköping

möte den 6 december 2017 på kansliet.

God fortsättning på det nya året

Det är ett tag sedan styrelsens senaste möte i december, men sällan har ”god fortsättning” känts mer passande. I den kort versionen kan vi säga att styrelsen och utskottens arbete präglas just av god fortsättning, vi jobbar vidare på de idéer och projekt som pågår i föreningen och som också syns i verksamhetsplanen.

Som exempel på detta så genomfördes ett samtal om utbildning den 10 januari. Se aktuella nyheter för kommande arrangemang.

På senaste mötet var det två stora diskussionspunkter som påbörjades, dels tankar om vårt eget bolag – Norrköpings äventyrsgolf AB, dels en första inventering av våra verksamhetsplatser, bla Hallen och det gamla F13-området.
Ingen av diskussionerna är i närheten av klara utan landade mest i olika behov av ytterligare information och dialog med de närmast berörda. Calle B fortsätter samtalen med berörda på ljudvallen för att hitta bästa förutsättningar för långsiktiga lösningar.
Ett spontant samtal uppkom också i kölvattnet av att föreningens julbord ställdes in. En enig styrelse såg behovet av att fortsätta den resa som började med sektionerna i fokus och den organisatoriska översyn det medförde. Det är styrelsens mening att nästa steg är att jobba med den gemensamma plattformen och mervärdet i vår stora och breda förening.

Med detta också en önskan om god fortsättning i alla sektioner. Oavsett om ni planerar en sommarsäsong, ser det så sakta dra ihop sig mot slutspel eller att det rullar på, så hoppas vi att våren bjuder på goda prestationer, stort engagemang och framför allt mycket glädje!

För styrelsen
Gustav

LoggaArtboard 1@2x

KFUM Norrköping
Tel: 011-10 61 55
Mail: kansliet@kfum-norrkoping.se
www.kfum-norrkoping.se

Besöksadress
“Matteusgården”
Norra Promenaden 108
602 18 Norrköping