Välkommen på föreläsning om NPF!

Nu bjuder vi in till en efterlängtad föreläsning om NPF, neuropsykiatriska funktionsvariationer; ett begrepp som innefattar bland annat diagnoser som ADHD, ASD/Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Vi kommer att få lära oss mer om vad diagnoserna innebär, tips och trix till ledare och medmänniskor, och om hur vi kan förbättra vår verksamhet för att vara mera tillgänglig för barn och ungdomar med någon typ av NPF.

Föreläsare är Lotta Gunnarsson och Ilona Lindblad som arbetar med scouternas projekt Anpassat ledarskap.

Innan föreläsningen bjuder vi på mat.

Anmälan sker på https://goo.gl/PgiEeR

Dag: 20 Mars 2019
Tid: Mat serveras från 18:15. Föreläsningen börjar 19:00 och slutar 21:00. (Paus 20:00-20:15.)
Plats: Strömvillans Fritidsgård.