KFUM Norrköpings årsmöte 19/9 2018

KFUM Norrköpings årsmöte del två den 19/9

Enligt beslut på extra årsmötet i april delar föreningen upp årsmötet i två delar.
Del två innefattar bla. Årsredovisning med revision och verksamhetsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet. Mer information klicka här!

Dokument till mötet (uppdaterat 29/8)

Datum: 19/9
Klockan: 18.00

Plats:
Strömvillans Fritidsgård
S:t Persgatan 7
602 33 Norrköping