Extra årsmöte KFUM Norrköping 25/4 2018

Extra årsmöte regleras i stadgarna § 3.5

Strömvillan kl 18.00
Anmälan före den 16/4: kansliet@kfum-norrkoping.se alt. 011-106155
Anmälan till kansliet för att underlätta möblering och inköp av fika.

Bakgrund:
Styrelsen har efter noggrant analyserande kommit fram till att det verksamhetsår föreningen har och med årsmöte i september inte ger styrelsen det handlingsutrymme som behövs för att genomföra den av årsmötet beslutade budgeten och verksamhetsplanen. När styrelsen har sitt första styrelsemöte efter årsmötet i oktober så återstår 6 månader av det innevarande verksamhetsåret, vilket i praktiken gör att det inte hinns med att genomföra det årsmötet och styrelsen vill.
Därför föreslår styrelsen att vi delar upp årsmötet i två delar, del 1 som genomförs i april månad, där alla framåtriktade beslut tas, såsom verksamhetsplan, budget samt val.
Del 2 kommer då handla om det som varit och genomförs precis som nu under september månad, där beslut fattas om verksamhetsberättelse och bokslut samt ansvarsfrihet för gamla styrelsen.
Enligt § 3.5 i stadgarna så får vid extra årsmöte bara beslut fattas i sådana ärenden som upptagits på utsänd kallelse.

Styrelsen vill vid det extra årsmötet fatta beslut om följande:

1. Att vid detta extra årsmöte genomföra den del av årsmötet som kallas del 1 i stadgeändringsförslaget.

2. Att fatta beslut om de stadgeändringar som beskrivs nedan Stadgeändring.

LoggaArtboard 1@2x

KFUM Norrköping
Tel: 011-10 61 55
Mail: kansliet@kfum-norrkoping.se
www.kfum-norrkoping.se

Web 02